top of page

Visie

Mensen gaan op zoek naar een therapeut wanneer ze niet meer (of moeilijk) in verbinding kunnen gaan met zichzelf of de ander. Je loopt ergens tegen aan, er kunnen blokkades ontstaan, je maakt je grote zorgen, je voelt je niet goed, je hebt te veel gegeven in je leven, ...

De balansen in jouw leven zijn niet meer in evenwicht. Ik vind het belangrijk om te onderzoeken en te begrijpen waar blokkades ontstaan, wat de oorzaak van je probleem is, waar je zorgen begonnen zijn.

Daarvoor is het nodig dat we gaan kijken naar patronen in je leven die misschien stammen uit je gezin van herkomst (of vorige generaties). Wat heb je meegekregen, hoe heb je zorg gedragen en hoe ben je daarin wel of niet gezien? Heb je erkenning gekregen voor wat je geïnvesteerd hebt?

WhatsApp Image 2021-11-14 at 15.37.02.jpeg

Als contextueel therapeut probeer ik samen met jou te kijken naar wat jij nodig hebt, wat je sterktes en kwetsbaarheden zijn. Waar heb je recht of onrecht ervaren?

Ik probeer, samen met jou, om terug verbinding te zoeken met jezelf en je omgeving (ouders, partner, kinderen, familie, vrienden, ...), steeds vanuit de meerzijdige partijdigheid, en als jij er klaar voor bent. We gaan op zoek naar resten van vertrouwen (hulpbronnen) en proberen van daaruit verder te bouwen. Wie in je context kan iets doen om de betrouwbaarheid te vergroten? Wat kan je hierin zelf doen of wat heb je nodig om (op jouw tempo) iets te kunnen doen? Op die manier proberen we om balansen opnieuw in evenwicht te brengen.

Ook met koppels en gezinnen wordt steeds gewerkt vanuit een meerzijdige partijdige houding.

bottom of page